Úvodná stránka | Napíšte nám
 
  •    Čo ponúkame školám?

 

Budujte s nami úspešnú školu!

Chceme byť partnerom učiteľov pri budovaní úspešných škôl. V súčasnosti ponúkame školám pomoc a spoluprácu v troch oblastiach:

ilustrácia

Naším najambicióznejším projektom pre školy je KOMPARO. Ide o unikátny systém periodického testovania žiakov ZŠ v kľúčových momentoch vzdelávania: na vstupe, počas štúdia a na výstupe. Zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu: objektívne dáta o tom, aká je úroveň vedomostí ich žiakov v rôznych predmetoch, ako sa vyvíja v čase (sledovanie trendov) a aké sú výsledky ich žiakov v porovnaní s inými porovnateľnými školami. Súčasťou projektu KOMPARO sú aj testy všeobecných študijných predpokladov, ktoré umožňujú merať aj pridanú hodnotu poskytovanú jednotlivými školami. Testy merania vedomostí žiakov dopĺňa dotazníkový prieskum názorov žiakov školy, ich rodičov a učiteľov.

Mnohým stredným a vysokým školám opakovane dodávame testy na prijímacie skúšky.

Učitelia slovenského jazyka a literatúry aj učitelia matematiky na hodinách úspešne využívajú publikácie z našej produkcie.

 


Chcete byť informovaní o aktualitách a novinkách na našej stránke?

Ak áno, zadajte e-mailovú adresu, na ktorú vám môžeme zasielať krátke informačné správy:Prihlásenie   Odhlásenie

Pre zrušenie služby zadajte svoju e-mailovú adresu a zvoľte možnosť „Odhlásenie".