Úvodná stránka | Napíšte nám
 
 

Časový harmonogram


Modul Termín Ročník Nástroje Obsah Poznámka
ZŠ-T-8 06.11.2014 8. ročník ZŠ a tercia OG Testy MAT, SJL,
fyzika,
dejepis, VŠP
Priebežné testovanie
+ príprava na Testovanie 9,
ZŠ-T-9 06.11.2014 9. ročník ZŠ a kvarta OG Testy MAT, SJL
(ako v Testovaní 9)
Výstupné testovanie na konci ZŠ
+ generálka na Testovanie 9.
ZŠ-D-ZRU marec 2015 II. stupeň ZŠ a gymnáziá Dotazníky dotazníky pre žiakov a ich rodičov Prieskum názorov žiakov a ich rodičov na obsah vzdelávania, formy a metódy vyučovania, klímu školy, ...
ZŠ-T-4 máj 2015 4. ročník ZŠ Testy MAT, SJL,
prírodoveda, vlastiveda, VŠP
Výstupné testovanie na konci I. stupňa / vstupné testovanie na začiatku II. stupňa (možno ho použiť namiesto koncoročných testov).
ZŠ-T-6 máj 2015 6. ročník ZŠ a príma OG Testy MAT, SJL,
fyzika,
dejepis, VŠP
Priebežné testovanie (možno ho použiť namiesto koncoročných testov).