Úvodná stránka | Napíšte nám
 
 

Časový harmonogram


Modul Termín Ročník Nástroje Obsah Poznámka
ZŠ-T-8 07.11.2013 8. ročník ZŠ a tercia OG Testy M, Sj,
prírodovedný blok,
spoločenskovedný blok, VŠP
Priebežné testovanie
+ príprava na Testovanie 9,
ZŠ-T-9 07.11.2013 9. ročník ZŠ a kvarta OG Testy M, Sj
(ako v Testovaní 9)
Výstupné testovanie na konci ZŠ
+ generálka na Testovanie 9.
ZŠ-D-ZRU marec 2014 II. stupeň ZŠ a gymnáziá Dotazníky dotazníky pre žiakov a učiteľov Prieskum názorov žiakov a učiteľov na obsah vzdelávania, formy a metódy vyučovania, klímu školy, ...
ZŠ-T-4 máj 2014 4. ročník ZŠ Testy M, Sj,
prírodoveda, vlastiveda, VŠP
Výstupné testovanie na konci I. stupňa / vstupné testovanie na začiatku II. stupňa (možno ho použiť namiesto koncoročných testov).
ZŠ-T-6 máj 2014 6. ročník ZŠ a príma OG Testy M, Sj,
prírodovedný blok,
spoločenskovedný blok, VŠP
Priebežné testovanie (možno ho použiť namiesto koncoročných testov).